TÜRKİYE SELÇUKLU SULTANI II. KILIÇ ARSLAN’IN ANADOLU’DA SİYASİ BİRLİĞİ SAĞLAMA ÇALIŞMALARI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V50.01

Anahtar Kelimeler:

II. Kılıç Arslan- Siyasi- Anadolu- Dânişmendliler- Manuel Komnenos

Özet

 

Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan 1155 yılında Sultan Mesutd’un ölümünden hemen sonra tahta geçmiştir. Sultan tahta geçer geçmez Anadolu’da siyasi birlikten uzak yapıyı tesis etmek amacıyla pek çok mücadele içerisinde yer almıştır. Bu anlamda Anadolu’nun siyasi birliğinin önündeki en büyük engel konumunda olan Dânişmentliler ile ciddi mücadeleler yaşanmıştır. Bunun yanı sıra Nûreddîn Mahmut Zengî, Ermeniler ve İmparator Manuel ile mücadele içinde olacak ve yeri zamanı geldiğinde hemen hemen hepsi bertaraf edilecektir. Bu gelişmelerin neticesinde Sultan II. Kılıç Arslan Anadolu siyasi birliğini önemli ölçüde yerine getirecektir. Bu gelişmelerin yanı sıra Sultan II. Kılıç Arslan ülkeyi çocukları arasında paylaştırmış esasen gerçekleştirilmiş olduğu bu mücadeleye ters bir durum oluşturur. Hatta ömrünün sonlarına doğru böyle bir icraatte bulunması nedeniyle sultan pişmanlık da duymuştur. Ancak genel anlamda Sultan II. Kılıç Arslan’ın Anadolu siyasi birliğini sağlamak için ömrünün sonuna kadar mücadele içerisinde olduğunu görmekteyiz.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-28

Sayı

Bölüm

Tarih