KÜRESEL SALGININ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PERAKENDE SEKTÖRÜ ETKİLERİNİN ANALİZİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V50.05

Anahtar Kelimeler:

Covid-19 Pandemisi- Perakende Sektörü- Mali Analiz

Özet

Covid-19 pandemisinin dünyada ve Türkiye ekonomisinde ekonomik ve sosyal yaşamı önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir. Covid-19 pandemisi ekonomik hayatı küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açarak olumsuz etkilemiştir. Covid-19 pandemisinin yayılmasını önlemek için ulusal ve uluslararası düzeyde insani fiili hareketliliğin çeşitli düzeylerde kısıtlanmıştır. Bu çalışmada, küresel salgının Türkiye ekonomisinde perakende sektörü etkilerinin analiz edilmiştir. Covid-19 Salgının olumsuz etkilerin büyüklüğü sektörlere ve ülkelere göre farklılık göstermiştir. Çalışmanın sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Covid-19 pandemisi döneminde Türkiye perakende sektörü gıda perakendecileri cirolarını artırırken, gıda dışı perakendeciler ise Covid-19 pandemisi döneminde ciroları azalış göstermiştir. Covid-19 pandemisine bağlı olarak Türkiye perakende ticaret hacim ve ciro endeksi 2020 Nisan-Mayıs döneminde daralma göstermiştir. Ancak perakende sektörü Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerini hızla atlatabilmiştir. 2020 Haziran ayı ile hacim ve ciro endeksleri artış göstermiştir. Firma bazında analiz sonuçlarında ise firmalara göre kârlılık ve büyüme oranlar farklı oranda etkilenmesine karşın, özellikle gıda perakende sektörü Covid-19 pandemisinden en az olumsuz etkilenen sektör olmuştur. Ülkemizde gelecek krizlerden sektörlerin en az etkilenmesi için kriz ve risk yönetim yaklaşımlarını güçlendirmeleri önem arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-28

Sayı

Bölüm

İşletme