ŞİRKETLERDE GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNELİMİNİN REKABET STRATEJİLERİNE ETKİSİ

Yazarlar

  • Shatha A. M. ASFOUR
  • Necmiye Tülin İRGE

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V50.09

Anahtar Kelimeler:

Rekabet Stratejisi- Girişimcilik Yönelimi- İnovasyon Yönelimi- Yapısal Eşitlik Modeli

Özet

Şirketler, rekabetçi koşullar altında faaliyetlerine devam edebilmek ve büyümek için yeni şeyler keşfetmeye ve yeni stratejiler ortaya koymaya gereksinim duyar. Bundan dolayı, inovatif uygulamalarda bulunarak ve girişimcilik faaliyetlerini güçlendirerek rakiplerine karşı öncü olabileceklerdir. Bu çalışmanın amacı, aile şirketleri için girişimcilik ve inovasyon yöneliminini rekabet stratejilerine etkisini yapısal eşitlik modeli yardımıyla belirlemektir. Aile şirketleri, dünyanın en eski ve en baskın işletme organizasyonu şeklini oluşturmaktadır. Birçok ülkede, aile şirketleri genel işletmelerin yüzde seksenden fazlasını temsil etmekte ve ekonomik büyüme ile işgücünün istihdamında önemli bir rol oynamaktadır. Buradan hareketle, 424 aile şirketi için tesadüfi örnekleme yöntemiyle analiz gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda rekabet stratejileri; inovasyon yönelimi ile %49,6 (r=0,496, p<0.01) oranında ve girişimcilik yönelimi ile %55.8 (r=0,558, p<0.01) pozitif yönde anlamlı ilişkilidir. YEM tahmin sonuçlarına göre; girişimcilik yönelimi, rekabet stratejileri boyutu üzerinde pozitif yönde anlamlı etkilidir (β=0.540, p<0.01). İnovasyon yönelimi, rekabet stratejileri üzerinde pozitif yönde anlamlı etkilidir (β=0.421, p<0.01). Rekabet stratejileri boyutunu en çok girişimcilik yönelimi etkilemekte, inovasyon yönelimi ikinci sırada etkili olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-28

Sayı

Bölüm

İşletme