Geri Ödenmeyen Kredilerin Bankaların Sağlamlığına Etkilerinin Bir Analizi

Yazarlar

  • Elmas KARABIYIK Marmara Üniversitesi
  • Funda H. SEZGİN İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-02

Anahtar Kelimeler:

Bankaların Sağlamlığı- Geri Ödenmeyen Krediler- Kruskal-Wallis Testi

Özet

Ülkeler için bankaların sağlamlığı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve toplumsal refahı sağlamak için hayati öneme sahiptir. Geri ödenmeyen krediler, bankaların sağlamlığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı, dünya genelinde 140 ülke için 2019 verileri kullanılarak, geri ödenmeyen krediler ile bankaların sağlamlığı arasındaki ilişkinin istatistiksel tekniklerle araştırılmasıdır. Çalışmada, geri ödenmeyen kredi düzeylerine göre bankaların sağlamlığı arasında önemli bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Geri ödenmeyen krediler ile bankaların sağlamlığı arasında negatif bir korelasyon tespit edilmiştir. Geri ödenmeyen kredilerin seviyesi arttıkça, bankaların sağlamlığı da azalmaktadır. Bu nedenle, bankaların sağlamlığını korumak için geri ödenmeyen kredilerin seviyesi, genişleyici kredi politikaları döneminde dikkatle izlenmelidir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler