Hisse Senedi Piyasalarının Gelişiminin Calderon-Rossell Modeli Yardımıyla Analizi: BRICS-T Ülkeleri Örneği

Yazarlar

  • Ayşegül Ertuğrul AYRANCI İstanbul Kültür Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-03

Anahtar Kelimeler:

Hisse senedi piyasaları- Calderon-Rossell modeli- Panel regresyon

Özet

Hisse senedi piyasaları, bir ülkenin ekonomik gelişimi için çok önemlidir. Gelişen hisse senedi piyasaları, finans sektörünün de kalkınmasında rol oynamaktadır. Bununla birlikte finansal kurumların etkinliği, hisse senedi piyasalarının gelişmesinde sürdürülebilir olma ve ekonomik büyümeye katkı sağlamada itici güç durumundadır. Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan ülkelerden oluşan BRICS-T ülke grubu için 20002018 dönemine yönelik Calderon-Rossell model yardımıyla hisse senedi piyasalarının gelişmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Panel regresyon analizi sonuçlarına göre; özel sektör kredileri ile enflasyon, hisse senedi piyasasının gelişmesi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etki yaratmamaktadır. Buna karşılık; büyüme en etkili değişken olmak üzere, tasarruflar, doğrudan yabancı yatırımlar ve devir hızı, hisse senedi piyasalarının gelişmesinde pozitif yönlü anlamlı değişkenlerdir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler