Gitar Eğitiminde Öz Değerlendirmeye Yönelik Öğrenci Görüşleri

Yazarlar

  • Ersin TURHAL Mersin Üniversitesi
  • Dolunay AKGÜL BARIŞ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-09

Anahtar Kelimeler:

Çalgı Eğitimi- Öz düzenlemeli öğrenme- Gitar Eğitimi- Öz değerlendirme- Öz gözlemleme

Özet

Çalgı eğitimi sürecinin merkezindeki öğrencinin istenilen düzeyde performans gösterebilmesi için birçok değişkene dikkat etmesi gerekmektedir. Örneğin bu süreçte öğrencilerden doğru notaları, doğru uzunluklarda, beklenilen müzikal ifade biçimlerine dikkat ederek, istenilen tempoda, güzel tonlamalarla kullanmak gibi özelliklere dikkat ederek seslendirme yapmaları beklenmektedir. Bir de gitar eğitiminde doğru pozisyon ve parmak numaraları kullanarak seslendirme yapılmasının gerekli olduğu düşünülürse, kontrol edilecek öğeler artmaktadır. Bu nedenle gitar öğrencilerinin çalgı çalışma süreçlerini bilinçli yönetmeleri, böylece kendi ihtiyaçlarını fark ederek eksiklerini ya da hatalarını gidermeleri önerilmektedir. Bu araştırma, gitar öğrencilerinin eğitimin süreçlerinde kendi performanslarını gözlemleyerek öz değerlendirmeye çalıştıkları bir uygulamaya yönelik görüşlerini içermektedir. Araştırmada uygulamayı yapmış beş öğrencinin uygulama hakkındaki görüşlerini toplamak amacıyla veri toplama araçlarından odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Görüşme ses kaydı ile kaydedilmiş daha sonra yazıya dökülerek analiz edilmiştir. Yapılan bu analizler sonucunda öğrenciler, seviyelerine uygun eser ve etütler seslendirdikleri, çalgı performanslarını çeşitli materyaleler kullanarak karşılarına koydukları cep telefonları ile video kayıt yaptıklarını, izlerken öncelikle beden duruşlarına dikkat ettikleri ardından müzikal ifadelere odakladıkları, video kaydı kullanmanın (aynadan izleme gibi) klasik yöntemlere göre daha başarılı olduğunu, hataları daha çabuk fark edip düzeltme imkânı bulduklarını söylemişlerdir. Genel olarak baktığımızda öğrenciler, öz değerlendirme yapmanın farkındalıklarını yükselttiği, müzikal ifade ve teknik konularda gelişimlerini hızlandırdığı ve tekrar edip düzeltmelerine imkân verdiğini böylece zaman kazanıp çalgı çalışma süreçlerini bilinçli yürütmelerine imkân verdiği söylemektelerdir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler