Grafoloji ve İşe Alım Süreçlerindeki Kullanımı

Yazarlar

  • Şeyda DOĞANGÜN İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-10

Anahtar Kelimeler:

Grafoloji- Personel- El yazısı- Yazı- İşe alım

Özet

Değişen endüstri yaklaşımları işe alım süreçleri üzerinde etkili olmaktadır. İşletmelerin işe alım süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri yapısal olarak büyük bir öneme sahip duruma gelmiştir. Personelin doğru şekilde işe alınması ve doğru işi yapmaya yönlendirilmesi işletmeler için önemli bir verimlilik konusu haline gelmiştir. Bu noktada grafoloji, işe alım süreçlerinde etkili şekilde kullanılabilecek ve diğer değerlendirme kriterleri ile birlikte doğru sonuçlar verebilecek etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Grafoloji (graphology) kökenleri itibariyle Yunanca'dan gelmekte ve "graphein", yazmak ve "logos", kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Aydınlanma döneminde, deneysel psikoloji üzerine yapılan araştırmalardan doğmuş bir bilim dalıdır. Çok daha eskilere dayanmasına rağmen grafolojinin bir bilim dalı olarak kabul görmesi yaklaşık 50 yıllık bir geçime sahiptir. Araştırmacılar grafoloji bilimi ile ilgili bazı konularda görüş birlik içindedirler. Bunlar grafoloji yöntemiyle kişiliğin belirlenmesi, zeka seviyesinin belirlenmesi, karakter yapısının belirlenmesi, ne tür mesleklere daha yatkın olduğunu belirlenmesi gibi konulardır. Grafoloji biliminden hem personel seçimi hem de tıp gibi pek çok bilimsel çalışmada yararlanılmaktadır.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler