Teori ve Uygulamada Yapılandırmacı Yaklaşım

Yazarlar

  • Hatice MERTOĞLU Marmara Üniversitesi
  • Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi
  • Esra MACAROĞLU AKGÜL Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-13

Anahtar Kelimeler:

Fen ve teknoloji öğretmeni- Yapılandırmacı yaklaşım- Öz değerlendirme

Özet

Bu çalışmada fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algıları ve öz değerlendirmeleri ile eğitim öğretim uygulamaları araştırılmıştır. 137 fen ve teknoloji öğretmeninin katıldığı araştırmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında yapılandırmacı öğrenme ortamı ölçeği ve yapılandırmacılık öz değerlendirme anketi kullanılmıştır. Nitel kısımda ise ankete katılan öğretmenler arasından seçilen 5 fen ve teknoloji öğretmeninin dersleri araştırmacı tarafından gözlenmiş, daha sonra öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında fen ve teknoloji öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algılarının ölçek ortalamasının üzerinde olduğunu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çoğu yapılandırmacı yaklaşımla ilgili eğitim aldıklarını, yaklaşımda kullanılan metot ve tekniklerin çoğunu bildiklerini ve yapılandırmacı yaklaşımı uyguladıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenlerin çoğu aldıkları eğitimi yetersiz görmekte ve yapılandırmacı yaklaşımla ilgili hizmet içi eğitime ihtiyaç duymaktadır. Araştırmanın nitel kısmını oluşturan 5 öğretmenle yapılan gözlem ve görüşmelerden elde edilen bilgilere göre ise öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin algıları ve öz değerlendirmeleri ile eğitim öğretim uygulamaları arasında uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir. Yapılandırmacı algısı yüksek öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamadıkları, yapılandırmacı algısı en düşük öğretmenin ise uyguladığı tespit edilmiştir. 5 öğretmenin hepsi de yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yeterince bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler