Türkiye'de Vergi Gayreti ve Kurumsal Kalite İlişkisi: Ampirik bir Çalışma

Yazarlar

  • Deniz PARLAK Doğuş Üniversitesi
  • Serkan ADALIOĞLU İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-15

Anahtar Kelimeler:

Kurumsal İktisat- Vergi Yükü- Vergi Gayreti- Kurumsal Kalite

Özet

Bu çalışmanın amacı kurumsal iktisat literatüründe önemli ölçüde yer bulan kurumsal kalite ile vergi gayreti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla Türkiye örneklemi kullanılarak çalışmanın ilk aşamasında 1984 -2017 yılları için vergi gayreti endeksi hesaplanmış ikinci aşamasında ise hesaplanan bu endeks ile ICRG tarafından 1984 yılından itibaren oluşturulmuş olan “Politik Risk Bileşenleri” endeksi arasındaki ilişki regresyon yöntemi ile incelenmiştir. Bulgular kurumsal kalitenin Türkiye için 1984 – 2017 yılları arasındaki veriler çerçevesinde vergi gayretini açıklama gücünün oldukça zayıf olduğunun buna karşın vergi gayretinin kendi gecikmeli değerlerinin t dönemindeki vergi gayreti üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler