Son Dönem Suriyeli Sığınmacılar Kapsamında Göç Olgusunun Demografik ve Ekonomik Sonuçları

Yazarlar

  • Kutluk Kağan SÜMER İstanbul Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2019.V27-16

Anahtar Kelimeler:

Göç- ekonomi- demografi- Suriyeli sığınmacılar

Özet

Konu nüfus artış oranları açısından incelendiğinde Türkiye için nüfus artış oranı binde 12.8 olarak bilinmektedir. Özellikle Suriye’den son yıllarda gelen göç dalgası açısından Suriye’nin nüfus artış hızı değerlendirilecek olunursa aynı rapora göre bu rakam binde 19.7 dir. Açıkça görülmektedir ki savaş ve kargaşalara rağmen Suriye nüfusu Türkiye’den çok fazla artmaktadır. Üstelik Nüfus artışı üstel bir fonksiyon olarak hesaplanmaktadır ki bu da durumun vahametini bir kez daha arttırmaktadır. Toplam göçmen sayıları mukayese edildiğinde Dünyadaki Mültecilerin %2,13 inin Türkiye’de olduğu bu oranın toplam sığınmacı bazında %4,29 toplam göçmenlerin arasında ise %1,23 olduğu görülebilir. Bu rakamlar dünya bazında değerlendirildiği takdirde Türkiye için aşırı fazlalık göstermektedir. Ekonomik etkiler açısından düşünülecek olunursa Suriyeli sığınmacıların nüfusu arttırdığı savına karşılık üretim artışı yaşanmadığı malumdur. Aynı şekilde vergi gelirlerin artması da söz konusu olmayacaktır. Mal ve hizmetlere talep artmış fakat bu talep artışı beraberinde bir üretim artışı yaşanmadığı için açıkça enflasyona yansımıştır. Yeni endüstri dallarının doğması mümkün olmadığı gibi piyasanın genişlemesi yeni yatırım sahaları açmamakta aksine yatırıma dönüşmesi gereken devlet harcamalarında bir daralma, tüketime yönelik devlet harcamalarında bir artış getirmektedir. İşçi ücretlerinin ucuzladığı malumdur. Bu da piyasada zaten mevcut olan kayıt dışı istihdamı arttırdığı gibi kayıtsız ve ucuz iş gücü ne sebebiyet vermekte; özellikle sığınmacı sayılarının yüksek olduğu bölgelerde işsizliği daha da yüksek oranda arttırmaktadır. Zaten kıt kaynaklarla yürüyen eğitim ve sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin artması hizmet kalitesinin düşmesi de bir diğer problem sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sığınmacılar arasında zaman zaman israfa varan sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerine katkı payının da bulunmaması yine çok büyük bir maliyet kalemi olmasının yanında toplumsal infiale de temel oluşturmaktadır.  

İndir

Yayınlanmış

2019-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler