Halka Açık Enerji Firmalarının Finansal Oranlarının Borsa Performansına Olan Etkileri Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • Yıldırım Ercan ÇALIŞ Marmara Üniversitesi
  • İbrahim GEREKLİ Marmara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V31-05

Anahtar Kelimeler:

Performans- Finansal Oranlar- Enerji Firmaları- Kapanış Fiyatları

Özet

Bu çalışmada enerji firmalarının finansal oranları ve borsa kapanış fiyatları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada enerji sektöründe faaliyet gösteren başlıca 10 firmanın finansal raporları incelenmiştir. Bu firmaların nakit oranı, cari oran, piyasa değeri/defter değeri, net kâr marjı, hisse başına kâr, aktif devir hızı, kısa vadeli borç/aktif oranı, kısa vadeli finansal borç/ toplam borç, öz sermaye karlılığı ve brüt esas faaliyet kâr marjı oranları hesaplanmıştır. Hesaplanan bu oranlar ile borsa kapanış fiyatları arasında önce uç değeler dikkate alınmıştır ve daha sonra uç değerler çıkarılarak korelasyon analizi yapılmıştır. Son olarak ulaşılan sonuçlarla Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Yapılan korelasyon analizine göre; hisse başına kâr, aktif devir hızı, kısa vade borç/aktif, kısa vadeli finansal borç/kısa vade borç ve özsermaye karlılığı oranları ile borsa kapanış fiyatları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmektedir. Fakat nakit oran, cari oran, piyasa değeri/defter değeri, net kâr marjı ve brüt faaliyet kâr marjı oranları ile borsa kapanış değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Granger nedensellik analizine göre ise anlamlı bir sonuç olmadığı tespit edilmiştir.  

İndir

Yayınlanmış

2020-07-15

Sayı

Bölüm

Makaleler