Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirliği

Yazarlar

  • İzzettin ULUSOY Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V31-06

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik- Cari Açık- Ödemeler Dengesi- Dış Ticaret

Özet

1980’li yıllardan sonra bütün dünyada artan hızla görülmekte olan küreselleşme olgusu ve yaygınlaşan neoliberal ekonomik politikalarla birlikte bütün ülkelerde ekonominin dışa açılması teşvik edilmiş ve ülkeler arası mal ve hizmet ticaretinde önemli oranda yükselişler görülmüştür. Bu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerin dışa açık ekonomilerinde cari açık sorunu önemli bir ekonomik kriz göstergesi olarak gündeme gelmiştir. Cari açık sorunu ve bu sorunun sürdürülebilir olup olmadığı önemli çalışmalara konu olmuş ve bu konuda önemli bir literatür oluşmuştur. Ülkemiz açısından da 1980’li yıllardan sonra ortaya konan serbestleşme politikaları çerçevesinde dışa açık ekonomik gelişme teşvik edilmiştir. Dışa açık ekonominin teşvik edildiği bu dönemde Türk ekonomisinde cari açık artış göstermiş ve özellikle 1990 ve sonrası dönem için ortaya çıkan ekonomik krizlerde de bir sorun olarak başat rol oynamıştır. 2000 ve 2019 yılları arası Türk ekonomisi açısından değerlendirildiğinde büyüme oranlarının yüksek olduğu yıllarda cari açığın da yüksek olduğu görülmüştür.  

İndir

Yayınlanmış

2020-07-15

Sayı

Bölüm

Makaleler