Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik, Kurumsal, Politik, Sosyal ve Kültürel Belirleyicileri

Yazarlar

  • Yılmaz BAYAR Uşak Üniversitesi
  • Seher UYSAL Uşak Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V31-07

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik Etkenler- Kurumsal Etkenler- Politik Etkenler- Sosyal Etkenler- Kültürel Etkenler- Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Özet

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 1980’li yıllardan itibaren artmaya başlamış ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ile yükselen piyasa ekonomileri için önemli bir yatırım ve teknoloji transfer kaynağı olmuştur. Birçok ülke doğrudan yabancı sermaye girişlerinin olumlu ekonomik etkilerini dikkate alarak kurumsal ve ekonomik araçları kullanarak doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicilerine ilişkin literatür gözden geçirilerek, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik, kurumsal, politik, sosyal ve kültürel belirleyicileri ortaya konulmuştur.  

İndir

Yayınlanmış

2020-07-15

Sayı

Bölüm

Makaleler