Nizami Gencevi'nin Poetik İrsi Azerbaycan Müziğinin Araştırılmasında Değerli Bir Kaynak Gibi

Yazarlar

  • Sevda GURBANALİYEVA Gence Devlet Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V33-03

Anahtar Kelimeler:

Azerbaycan- Nizami- Gence- Müzik- Kültür

Özet

Azerbaycan büyük şairi ve mütefekkiri Nizami Ganjavi'nin eserleri, Doğu'nun, yaşadığı eski şehirlerden olan Gence de dahil olmak üzere tüm Azerbaycan'ın zengin müzik kültüründe somutlaşmıştır. 12. yüzyıl rönesansını ve o zamanın müzik kültürünü somutlaştıran büyük Azerbaycanlı şair ve düşünür Şeyh Nizami'nin olağanüstü hizmetlerinden biri, klasik şiirimizde müzik sağlama geleneğinin yaratılmasıdır. Nizami Ganjavi'nin müzikle ilgili ayrı bir yapıtı henüz bilinmiyor. Ancak müzik, eserlerinin tüm şiir dillerini kapsar. Müzik en popüler leitmotiflerden biridir. Şairin eserlerinin minyatürü de müzik aletlerinin ve müzik ziyafetlerinin tarifine harika bir yer verir. Nizami'nin müzik bağlantısı her ayrıntıda duyulur. Araştırma sonucunda Nizami`nin "Khamsa" eserinde her şiirinin kendine özgü müzik ve ses dünyasına sahip olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Nizami'nin şiirlerinde de bir bütün olarak müziğe ayrılmış sayfalar buluyoruz, ancak metnin zarif bükümü daha fazla veriliyor. Nizami Ganjavi'nin şiirleri "Sırların Hazinesi", "Khosrov ve Şirin", "Leyli ve Mecnun", "Yedi Güzel", "İskendername" , vokal ve enstrümantal müzik, saray ve halk müziği, askeri ve lirik müzik, dans müziği, müzik aletleri ve müzik icracıları, sözlü geleneğe, mugam, sınıflandırma ve daha fazlasına dayanan profesyonel müziğin estetik ve teorik sorunları, bu tür konular şiirsel olarak yorumlanır. 12. yüzyılın müziğini duyamıyor olsak da, o zamanın müzik kültürü hakkında bilgi bize bir bütün olarak müzik kültürünü düşünmek için bir temel sağlıyor.   

İndir

Yayınlanmış

2020-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler