Entelektüel ve Entelektüel Liderlik Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • Mehmet ATAŞ Marmara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V33-04

Anahtar Kelimeler:

Entelektüel- Liderlik- Entelektüel Lider

Özet

Bu çalışmada entelektüellik kavramı, kavramın tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, entelektüel ile aydın arasındaki farklar, entelektüel liderlik kavramı ve entelektüel liderliğin özellikleri incelenmiştir. Öncelikle entelektüel kavramının nasıl ortaya çıktığı ve tarihsel süreçteki dönüşümü inceledik. Entelektüel kavramının incelemesinden sonra, entelektüel liderlik tanımına eleştirel bir yaklaşım getirmek için entelektüelliğin tarihsel sürecini inceleyerek, entelektüel liderlik kavramının farklı açılardan ele alarak inceledik . Entelektüel liderliğin gerektirdiği özellikler incelenirken, entelektüellik perspektifinden yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.  

İndir

Yayınlanmış

2020-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler