Sanatta Kavram ve İmge

Yazarlar

  • Mehmet Ali KAYNAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2020.V33-07

Anahtar Kelimeler:

Kavramsal Sanat- Sanatta İmge

Özet

Bu araştırma, kavramsal sanat ve sanatta imge yapısının bir analizidir. Araştırmanın amacı, sanatta kavramsal, sanatta imge kavramına açıklık getirmektir. Kavramsal sanat, sanatın ifade dilini 1960'lardaki alışılagelmiş anlatımından uzaklaştırır ve sanatın fetiş bir sanat nesnesinin meta olmaktan korunmasında entelektüel bir süreç olduğunu söylemektedir. Dili şekillendirmek önemli bir ayrımdır. Bu tutum, sıradan ve günlük yaşamla ilgilenir ve hiçbir şeyin gerçekten sıradan olmadığını düşündürür. Bu çok dilli ve çok yönlü yaklaşım, fikri bir entelektüel süreç aracılığıyla algılamaya getirmektedir. Kayıp üretim yönteminin imajı, metin değiştirilir, kavramla ilgilenilir ve kendisini çeşitli malzeme, durum ve formlarda ortaya koymaktadır. Sanat ve estetik arasındaki ilişki bir kez daha sorgulanmakta ve yeni oluşturulan işlerde aranması gereken "estetik zevk" ve "güzellik" önemli "kavram" düşünme sürecinde yerini almaktadır. İmge ya da imge anlayışı modern şiirin geliştirdiği bir kavram olmasa da modern sanatla yeni bir biçim alan estetik bir tutumdur. Sanatı şekillendiren temel yapıya ait imgeyi anlamak; bizi şairin eserlerinin ve bilincinin ötesine götürür, bu nedenle şiiri oluşturan temel unsurları anlamak için şiiri yazan imajı ve dolayısıyla bilinci açıklamak gerekir.  

İndir

Yayınlanmış

2020-11-15

Sayı

Bölüm

Makaleler