Palyatif Bakım Hizmetleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2021.V38-03

Anahtar Kelimeler:

Palyatif bakım- Terminal dönem- Hospis bakım

Özet

İnsanoğlu, doğumundan ölümüne kadar olan süreçte yaşamını tehdit edebilecek birçok sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Dünya nüfusunun son dönemlerde giderek yaşlanması, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve hayatı olumsuz etkileyen hastalıkların tedavisinde meydana gelen gelişmeler ile beraber hastaların yaşam sürelerinin uzaması palyatif bakımın gerekliğini arttırmıştır. Palyatif bakım, hastaların fiziksel, psikososyal ve manevi semptomlarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, tedavisi sayesinde hasta ve hasta yakınlarının acılarını dindirmek ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak verilen hizmetlerdir. Çalışmamızdaki amaç; hastaların yaşamlarının son dönemlerinde maruz kalacakları sıkıntıların azaltılmasını sağlayacak hizmetlerin sunulmasını sağlayacak personelini konu hakkında bilgilendirmek ve hasta yakınlarının yaşamlarını daha kaliteli bir hale dönüştürmeyi sağlayacak çözüm ve önerilerde bulunmaktır.  

İndir

Yayınlanmış

2021-09-15

Sayı

Bölüm

Makaleler