TÜRK HALK DANSLARININ MİLLİLEŞME VE SAHNELENME AŞAMASINDA MODARNİZASYON ÇABALARI VE DEĞİŞİM SÜRECİ

Yazarlar

  • Eyüp UZUNKAYA İstanbul Teknik Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2016‐V4‐02

Anahtar Kelimeler:

Popüler- Geleneksel halk oyunları- Kültürel asimilasyon- Modernize

Özet

Bir çok büyük medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli bir köprü olma özelliği ile yüzyıllardan beridir zengin halk oyunları birikimini korumayı başarmıştır. Halk oyunlarının oluşumuna etki eden unsurları insanın insanla olan ilişkileri ve insanın doğa ile olan etkileşimi şeklinde tarif etmek mümkündür. İnsana ait tüm duygu, düşünce ve olaylar bu oluşumda yer alır. Geleneksel halk oyunlarının sahneye taşınma süreci ile birlikte kaynaktan derlenen doğal yapıya zorunlu müdahaleler başlamış ve oyunların orijinal yapıları üzerinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Geleneksel yapı farklı dans formları ile karıştırılıp natürel genetik yapıları değiştirilerek koreografik çalışmalar adı altında sunulmaya başlanmıştır. Ticari amaçlara hizmet eden bu çalışmaların toplumda karşılık görmesi ile orijinal oyun figürleri yerini yaratı figürlere bırakmaya başlamıştır. Devlet Halk Dansları topluluğu ile başlayan bu akımı son dönemde bir çok dans topluluğu sürdürmüştür. Geleneksel oyunlardan beslenen bu popüler koreografik yaklaşımlar görsel ve işitsel zenginlikleri ile beğeni görürken oyunlarda kültürel asimilasyon sürecini de başlatmış ve modernize edilmiş halk oyunları biçimleri ortaya çıkarmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2016-04-30

Sayı

Bölüm

Makaleler