ÇAĞDAŞ HALK OZANI BARIŞ MANÇO’NUN FELSEFESİ İLE SANAT ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE AKTARIMI

Yazarlar

  • Ennur BİLECAN Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.art.2022-V15-03

Anahtar Kelimeler:

Barış Manço- milli kültür- kültürel miras- kültürel mirasın korunması

Özet

İnsanoğlu, çevresindeki kültürel unsurlarla doğayı harmanlayarak ortaya çıkardığı farklı ve de özgün öğretilerle kendini var eder ve yaşamını oluşturur. Toplumun bir parçası olan sosyal normları, içinde yaşadığı toplumdan kazanır. Yani kültür doğuştan edinilmez, yaşanılan toplumdan zaman içerisinde öğrenilir. Bukazanımlarını da milli şuurun ve kültürün devamlılığı, aktarımı için paylaşmak durumundadır. Bupaylaşım aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve aktarımı demektir ve bu aktarım ancak sanat, edebiyat, felsefe gibi aracılar ile en etkili şekilde gerçekleştirilebilir.

Sanat eseri, edebiyat ürünü, felsefifikir; kültürel mirasın korunmasının en temel yapılarıdır. Ve tabiki bunu gerçekleştiren sanat, edebiyat, felsefe adamları da baş aktörlerdir. İşte Barış Manço da derin felsefesi ve sanat anlayışı ile sanat eserleri aracılığıyla bu aktarımın çok önemli mihenk taşlarından biridir. O; milli değerlere, halk edebiyatı ürünlerine, yüce insanlık felsefesine, evrensel algıya sahip, tüm hayatını insanlık adına adayan ve evrenselin farkındalığı ile halk kültürünün, milli kültürünher güzel değerine sahip çıkıp bunun sürekliliği için çaba harcayan, bir büyük değerdir.

Çalışmamızda Barış Manço’nun şahsında milli değerlere, milletin öz kültürüne, ulus benliğine, milleti millet yapan geçmişten bugüne tüm sanat ve edebiyat eserleri aracılığıyla özellikle de halkbilimi ürünleri ile milli hafızaya böylesine sahip çıkan, bunu koruyup kollayan gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaran kültürel mirasa büyük katkı sunan ‘anlam’ ele alınıp incelenmektedir. İşlevsel kuram çerçevesinde oluşturduğumuz çalışmamızda Barış Manço’nun yediden yetmiş yediye her yaşa her kültüre ulaşabilen samimiyeti, hümanizması Türk kültürünün önemli mihenk taşı olan kültürel miraslarını çeşitli, kendine has yöntemlerle insanlığın farkındalığına sunması, koruması, değerlere dikkat çekmesi ve bunu kendine görev edinmesi, her yaşa uygun hitap şekli ile Türk milleti için büyük bir şans olduğu ortaya konulmaktadır. Ve O’nun büyük katkı ve çabaları ile kültürel mirasın korunması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması konusunda çok önemli bir değer olduğu noktasında sonuçlara ulaşıldı.

İndir

Yayınlanmış

2022-04-30

Sayı

Bölüm

Makaleler