LİDERLERİN KÜLTÜREL FARKLILIKLARI YÖNETİMİNDE KÜLTÜREL ZEKANIN ROLÜ: MACARİSTAN’DA HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TÜRK YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2024-V35-04

Anahtar Kelimeler:

Macaristan- Türkiye?de- Kültür- Kültürel Zeka- Yönetici

Özet

Bu çalışmada Macaristan’da yaşayan ve çalışan Türk yöneticilerin farklı kültürler ile olan ilişkilerini kültürel zeka bakımından araştırılması hedeflenmiştir. Araştırmaya Macaristan ve Türkiye olarak iki ülke dahil edilmiştir. Macar ile Türk kültürü arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların incelenmesi araştırmanın ana boyutlarıdır. Araştırmanın uluslararası alanda liderlik, yönetim, sosyoloji ve kültür konularına yeni bir bakış açısı kazandırması hedeflenmektedir. Veri toplama yöntemi olarak nitel veri analizi kullanılmıştır. Türk yöneticiler ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve görüşme sonucunda verdikleri bilgiler doğrultusunda kodlamalar yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bulgular; Türk yöneticilerin Macarlar ile olan ilişkileri, Macaristan’daki farklılıkların ve benzerliklerin Türk yöneticileri hangi dereceden etkilediği, yöneticilerin farklılıkları yönetimindeki kültürel zekanın rolü, kültürün algılanış biçimi üzerinden ele alınmıştır. Bu bakımdan Türk yöneticilerin ev sahibi ülkeleri ile ilişkilerinin benzerlik ve farklılıklara göre şekillendiği ortaya çıkmıştır. Yöneticilerin farklılıklara adapte olabilmesindeki en temel sebep ise kişinin kültürel zekası olmaktadır. Türk yöneticiler ise yurt dışında yaşadıkları bu deneyimi yer yer belirsizlikler içeren, farklılıklarla dolu, her ne kadar olumsuzluklar olsa bile yine de olumlu etkilerini daha çok hissettiklerini belirtmektedirler.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-11

Sayı

Bölüm

İşletme