YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ÖFKE DÜZEYİ, İFADE TARZI VE HİZMET KALİTESİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.econ.2024-V36-03

Anahtar Kelimeler:

Yönetici Hemşire, Kalite, Hizmet, İstatistik analiz

Özet

Hemşirelerin öfkelerini tanımamaları ve öfke ile ilişkili enerjiyi sağlıklı bir şekilde kullanmamaları neticesinde kurumun verimliliği ve kalitesi hem sağlıkları hem de kurumdaki verimlilikleri nedeni ile kalite ve performansını olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle, kurum tarafından verilen sağlık hizmetinin kalitesi, kurumun başarısı, kurumun güvenliği, kendi sağlığı ve performansı araştırılırken, yönetici hemşirelerin öfke ve öfkelerini ifade etmelerine ilişkin tutumlarının öğrenilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  Bu çalışmada; yönetici hemşirelerin demografik özellikleri açısından; öfke düzeyi, ifade tarzı ve hizmet kalitesi etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Analiz sonucunda; yaş grupları ve sorumlu olunan hemşire sayısı grupları açısından anlamlı bir farklılık görülmemekte iken; medeni durum, cinsiyet grupları, çocuk durumu, eğitim durumu, yönetici hemşirelik süresi grupları, görev grupları, çalışılan birim grupları, haftalık çalışma süresi grupları ve çalışma şekli grupları açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-09

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri