Alan Editörleri

Baş Editör 

Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Genel Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Prof. Dr. Karun NEMLİOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN (Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Fazıl GÜLER (Kırklareli Üniversitesi)

Prof. Dr. Burak GÜRİŞ (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Özlem GÖKTAŞ (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Funda SEZGİN (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa)

Prof. Dr. Ferda TATOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TEKİN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Işıl AKGÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurcan METİN (Trakya Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep TARI (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKAL  (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk KOÇ (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. M.Vedat PAZARLIOĞLU  (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Levent ŞENYAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Şehamet BÜLBÜL (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL(Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Altan ÇABUK (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya Gökalp GÖKTOLGA  (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Şengönül  (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Türkay (Cumhuriyet Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi N. Alp Erilli (Cumhuriyet Üniversitesi)

Doç. Dr.Zeynep Filiz (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi)

Dr. Şeyma Bozkurt Uzan