İmtiyaz Sahibi

İmtiyaz Sahibi

Doc. Dr. Kutluk Kagan SÜMER

Görevi Avrasya Bilimler Akademisi Başkanı