Doğal ve Sentetik Elmas Arasındaki Farkın Laboratuvar Koşullarında Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V21-04

Anahtar Kelimeler:

Doğal Elmas- CVD Elmas- Sentetik Elmas- HPHT Elmas

Özet

Sentetik elmaslar doğal elmaslara bir alternatif olarak hem mücevherat alanında hem de endüstriyel uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır. Sentetik elmasların dikkate değer birçok özellikleri göz önüne alındığında, yalnızca mücevher malzemesi olması değil, aynı zamanda termal yönetim, kesici aletler, aşınmaya dayanıklı kaplamalar, optik bileşenler ve muhtemelen yarı iletken elektronik cihazlarda kapsamlı endüstriyel uygulamalara sahip olması şaşırtıcı değildir. Ortaya çıkan talep, dünya çapında sentetik elmas büyümesi üzerine aktif araştırma ve geliştirme programlarını desteklemiştir. Bu çalışmada doğal ve sentetik elmas arasındaki farkın laboratuvar koşullarında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan elmasların biri doğal diğer ikisi laboratuvarda üretilen sentetik elmaslardır. Bu kapsamda üç taş laboratuvarda incelenmiştir. Gemolojik analizi tamamlanan taşların FTIR cihazı ile elde edilen bilgileri de fotoğraflanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Kızılötesi spektrum görüntüleri incelendiğinde doğal elmasın 171,99 nm, 415,13 nm ve 440,5 nm yüksek pik verdiği görülmüştür. HPHT elmaslarda pik değerleri 174,9 nm, 428,5 nm, 560,7 nm ve 883,37 nm dir. CVD elmaslarda ise bu değerler 171,41 nm, 428,4 nm ve 739,3 nm olarak tespit edilmiştir. Farklılığın sebebi atomların dizilimi, yoğunluğu, elmas kafes yapısı ve büyüme yapılarına bağlı absorbsiyon değişkenliğidir. Araştırma sonucunda doğal ve sentetik elmasların, laboratuvarda inceleme yapılmadan basit usulde birbirlerinden ayırt edilmesi mümkün değildir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri aynı olan doğal ve sentetik elmaslar arasındaki fark, uygun teknik ve metotlar uygulanarak ileri spektroskobik cihazlar kullanılarak belirlenmelidir.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-15

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, D. T., & KANBUR, S. (2022). Doğal ve Sentetik Elmas Arasındaki Farkın Laboratuvar Koşullarında Değerlendirilmesi. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22), 51–68. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V21-04

Sayı

Bölüm

Nicel Karar Yöntemleri