Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi ve TRA2 Bölgesi

Yazarlar

  • Murat ÇİFTÇİ Trakya Üniversitesi
  • Aslıhan Kübra MERT
  • Ayşe Nur ÇİFTÇİ

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-01

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği- sosyal politika- Bölge bilimi- istihdam

Özet

Emek piyasaları birincil ve ikincil emek piyasası olarak ikiye ayrılır. Resmi iş sözleşmesinin yapıldığı, çalışanların sigortalı olduğu birincil emek piyasasında gelir düzeyi de ikincil emek piyasasına göre yüksektir. Türkiye’de birincil emek piyasasında dört farklı statüde istihdam mevcuttur. Bunlar: 1) 4-1/a (işçiler), 2) 4-1/b (tarım dışı sektörlerde bağımsız çalışanlar), 3) 4-1/b (tarım sektöründe bağımsız çalışanlar), 4) 4-1/c (memurlar). Birincil emek piyasasındaki dört farklı statüden üçünde kadın istihdamı yükseldikçe toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaldığı, düştükçe eşitsizliğin arttığı yorumu yapılabilir. Tek istisna statü 4-1/c olup, memur atamalarının merkezi planlamayla yapılması sebebiyle gösterge özelliğine sahip değildir. Bu çalışmada Kars, Iğdır, Ardahan ve Kars’tan oluşan TRA2 bölgesinde birincil iş piyasasında kadın istihdamında görülen uzmanlaşma düzeyleri, hem sayısal hem de sırasal olarak “ordinal, cardinal” durumu analiz edilmiştir. Bu analiz “location quatienent” tekniği kullanıldı. Elde edilen bulgular, TRA2 bölgesindeki illerin ülke içerisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en şiddetli iller arasında yer aldığı tespit ediliştir. Dört il içindeyse en eşitsizlikçi ilin Ağrı olduğu sonucuyla karşılaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÇİFTÇİ, M., MERT, A. K., & ÇİFTÇİ, A. N. (2022). Formel (Birincil) İş Piyasasında Kadın Çalışan Uzmanlaşmasına Dayalı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Analizi ve TRA2 Bölgesi. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (22). https://doi.org/10.17740/eas.stat.2022-V22-01

Sayı

Bölüm

Demografi