MARMARA BÖLGESİNDEKİ TÜKETİCİLERİN HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİYE BAĞLI DEĞİŞKENLERİN MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V23-01

Anahtar Kelimeler:

Hayvansal Besin Tüketimi- Marmara Bölgesi- Besin Örneği- Mikrobiyolojik Kalite- Besin Hijyeni

Özet

Gıdalar üretim transport ve satış aşamalarında en doğru prosedürler uygulanarak üretilse bile, satın alınan gıdalar, tüketicinin evine girdikten birçok farklı değişkene bağlı olarak insan sağlığı açısından çok önenmli risk faktörleri haline dönüşebililir. Bu çalışmanın amacı, Marmara bölgesi kapsamında, Edirne, Tekirdağ, Kırlareli, İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale illeri için, hayvansal kökenli gıda ürünleri (süt ve ürünleri, et ve ürünleri, su ürünleri, kanatlı et ve ürünleri olmak üzere) hanehalkı tüketim profillerini belirlemek ve bu ürünlerinin mikrobiyolojik açıdan durumunu değerlendirmektir. Veriler normal dağılımlı olmadığı için parametrik olmayan yöntemlerden Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, mikrobiyolojik parametreler açısından, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri için anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<0.05). Buna karşılık, su ürünleri ve kanatlı et- et ürünleri için anlamlı farklılık elde edilmemiştir (p>0.05). Farkın kaynağına bakıldığında, hem et ve et ürünleri için hem de süt ve süt ürünleri için E. Coli ve Koliform Grubu anlamlı şekilde yüksek olarak elde edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-02

Nasıl Atıf Yapılır

SEZGİN, F. H., DÜMEN, E., & BAYRAKAL, G. M. (2023). MARMARA BÖLGESİNDEKİ TÜKETİCİLERİN HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ VE TÜKETİCİYE BAĞLI DEĞİŞKENLERİN MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, (23), 1–13. https://doi.org/10.17740/eas.stat.2023-V23-01

Sayı

Bölüm

İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri