EĞİTİM ŞURALARINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR VE UYGULANABİLİRLİK DURUMLARI

Yazarlar

  • Hülya Bahar ZOR Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V15-01

Anahtar Kelimeler:

Okul yöneticiliği- Milli eğitim şuraları- Uzmanlık mesleği- Eğitim yönetimi

Özet

Cumhuriyet döneminde Heyet-i İlmiye ve Eğitim Şurası adlı resmi eğitim toplantısında eğitim ve öğretim konuları ayrıntılı olarak tartışıldı ve belli başlı eğitim ilkeleri belirlenmeye çalışıldı. Temmuz 1921'deki Eğitim Konferansı'na ek olarak, ilk kez Temmuz 1923'te Birinci Bilim Kurulu adına bir toplantı yapıldı. İkinci kez Nisan 1924'te ve üçüncü kez Aralık 1925'ten Ocak 1926'ya kadar. İlköğretim Bilim Kurulu'nun ele aldığı temel konular arasında yatılı bölge okullarının açılması, Sultani'nin adının liseye çevrilmesi, normal okulun 5 yıla çıkarılması, ders kitapları, bireysel öğretmen hakları, Liselerin belirli merkezlerde toplanması, Eğitim ve öğretim dairelerinin kurulması vb. Kapak konuları. Bu kurullarda ilköğretim başta olmak üzere ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları ile ilgili temel konular tartışılmaktadır. 1939-2011 yıllarını kapsayan 18 kongrede hepimiz okul öncesi eğitimi tema olarak taradık, özellikle okul öncesi eğitime ilişkin söyleşiler, karar verme ve uygulama ağırlıklı olarak araştırmamıza yansıdı. .Bilgi kaynağı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kitap halinde yayınlanan şura karar ve belgelerinin yanı sıra ulusal eğitim dergileri, kitaplar, gazeteler, bildiriler, yayınlanmış seminerler, istatistik materyalleri vb. Tüm çalışmalar gözden geçirilmiş ve bu çalışmalardan yola çıkarak özgün fikirlerimizi ortaya koymaya çalıştık. Okul yönetiminin profesyonel bir alan olarak tanımlanması tartışmasının bir kez daha gündeme geldiği ve 2021 eğitim vizyonunda ilgili hedeflere yer verildiği görülmektedir. Yayımlandığı kabul edilen Öğretmen Meslek Kanunu kapsamında okul yöneticilerinin meslek tanımı ve kariyer aşamalarının belirlenmesi beklenmektedir. Türk okul yönetimi tartışmalarının tarihsel gelişiminde MEŞ'in aldığı kararlar önemli rol oynamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2-6 Aralık 2014 tarihlerinde düzenlediği 19. ve son MEŞ'in ana gündem maddelerinden biri de "eğitim yöneticilerinin kalitesinin artırılması" olarak belirlendi. Bu çalışmada, 1981 yılından bu yana yapılan (19. MEŞ dahil) şuralarda tartışılan konular ile okulun yönetimine ilişkin alınan kararların bir derlemesi ve analizi yapılmıştır

İndir

Yayınlanmış

2022-10-11

Sayı

Bölüm

Okul Öncesi Öğretmenliği