EĞİTİM YÖNETİMİNDE ADALET OLGUSU

Yazarlar

  • Habip YALÇIN MEB
  • Rıfat FIRAT MEB
  • Kasım BULUT MEB

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2022-V16-03

Anahtar Kelimeler:

Adalet- Eğitim Yönetimi- Eğitim Yönetiminde Adalet

Özet

Adalet, özünde toplumsal yaşamda insanları bir arada tutma, onları barış içinde yaşatma ve farklı özelliklere sahip insanları bir arada tutma özelliğine sahiptir Adalet, eğitim ve yönetim kavramları bir araya geldiğinde ilişkisel ve anlamlı bir bütünlüğün ortaya çıktığı görülmektedir. Bir örgütün saygın ve sağlıklı bir şekilde devamı için adil olması çok büyük önem arz etmektedir. Bütün bunların yanı sıra eğitim insanın istendik davranış oluşturma noktasında aynı zamanda toplumun da bir seviyeye gelmesinde büyük önem taşır. Bu yüzden bireyin olumlu istendik davranış kazandığı okullarda ve okulların yönetiminde adalet kavramının değeri sürekli olarak gösterilmeli ve bir kültür haline getirilmelidir. Bu çalışmanın amacı adalet kavramı konusunda kavramsal bir analiz ve bu analiz çerçevesinde eğitim yönetimi alanındaki adalet olgusunun gerekliliği, önemi ve etkileri üzerine inceleme yapılmasıdır. Elde edilen bulgulara göre, yöneticilerin adil tutum ve uygulamalarının örgütsel adaleti üzerinde çeşitli etkileri olduğu görülmüştür. Bu etkilerden biri, örgütteki adil uygulamaların, örgüte bağlılığı ve performansı arttırdığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, örgüt çalışanlarının, örgüt içinde adalet olgusunu görmeleri ve bu duruma inanmaları gerekmektedir. Adil bir ortamın olduğunu hisseden çalışan, işine daha bir şevkle sarılacak ve örgüt içerisindeki herkesle olumlu iletişim geliştirmektedir. Burada en büyük rol okul yöneticilerine düşmektedir. Okul yöneticisi ve öğretmenlere düşen görev, öğrenciler için adil bir ortam oluşturup bu ortamı hissetmelerini sağlamaktır. Bu yüzden okul yöneticisi ve öğretmenlerin iletişim becerilerinin yüksek olması ve bu kanalların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu durum çalışma ortamında adil bir ortam algısı oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-07

Sayı

Bölüm

Eğitim Yönetimi ve Denetimi