ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENCİ BAŞARISININ İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-01

Anahtar Kelimeler:

Ortaokul, Okul Kültürü, Öğrenci Başarısı

Özet

Okullar, kültür oluşturan önemli yapılar olarak kabul edilir. Bu kültürü sürdürmek ve teknolojik değişimlere ayak uydurmak, okulların varlığını sürdürebilmesi için kritik bir gerekliliktir. Aksi takdirde, değişime ayak uyduramayan bir kurumun uzun vadeli başarı şansı düşebilir. Okullar, geçmişten gelen kültürel mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumludur. Aynı zamanda, gerektiğinde bu mirası güncellemek ve değiştirmek, okulun sahip olduğu felsefe ve amaçlardan beslenir. Okul kültürü, öğrencilerin yaşamlarını derinlemesine etkileyen ve kişiliklerini şekillendiren önemli faktörlerden biridir. Aynı zamanda okul başarısını artırmak için önemli bir rol oynar. Okul kültürü, eğitim-öğretim amaçları belirlenirken öğrencilerin bireysel yeteneklerini dikkate almasına yardımcı olur. Eğer okul olumlu bir kültüre sahipse, öğretmen motivasyonu yükselir ve öğrencinin öğrenme isteğiyle paralel olarak başarısı artar. Aksine, olumsuz bir okul kültürü, öğrenci değerlerinin gelişmesini engelleyebilir ve güçlü bir okul kültürüne geçişte zorluklara neden olabilir. Okul kültürü, değişimin hızlandırılmasına katkıda bulunabilir veya değişimi durdurabilir, çünkü değişme süreci yalnızca kuruluşun yapısına bağlıdır. Bunun yanında, çalışanların değerleri ve birbirleriyle olan iletişimleri de değişmelidir. Okul kültürü ile ilgili yapılan araştırmalar, okulların önemli işlevlerine ışık tutmaktadır. Okul kültürü, okul topluluğu üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduklarına bağlıdır ve öğrencilerin birbirlerine karşı nasıl davrandıklarına yön verir. Okul kültürü, bir eğitim kurumunun özünü ve öğrencilere sunduğu ortamın temel niteliklerini belirleyen önemli bir faktördür. Okul kültürü, o okulun değerleri, normları, davranışları ve öğrenme ortamının genel tonu gibi unsurları içerir. Bu araştırmanın ana hedefi, ortaokullarda güçlü bir okul kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Güçlü bir okul kültürünün oluşturulması, öğrencilerin verimli bir eğitim ortamında gelişim göstermelerini ve başarılarını artırmalarını mümkün kılabilir. Eğer okul olumlu bir kültüre sahipse, öğretmen motivasyonu artar ve öğrencinin öğrenme isteğine paralel olarak başarısı yükselir. Negatif bir okul kültürüne sahip okullarda öğrenci değerleri gelişemez, aynı zamanda güçlü bir okul kültürüne geçişte zorluklar yaşanabilir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

Ortaöğretim Sosyal Alanları Eğitimi