İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-04

Anahtar Kelimeler:

ilkokul öğrencileri, internet kullanımı, internet bağımlılığı, sağlık

Özet

Küreselleşen dünya ve hızla gelişen bilgi ve bilişim teknolojileri, internet kullanımında önemli bir artışa neden olmuştur. Bu değişim, insanların hayatlarına pek çok yenilik ve kolaylık getirmiştir; ancak aynı zamanda bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Sağlıklı bir şekilde kullanılan internet, çocukların ve gençlerin yaşanılan tecrübelerine yol göstermesine, hızını ayarlamasına, araştırma yaparken okuma, yazma, tercih, bölümlendirme gibi birçok becerilerinin kullanılmasına yardım etmektedir. Kontrol dışı kullanılan internetin çocuk ve genç üzerinde fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimi ile ilgili olumsuz etkileri olmaktadır. Öğrenciler bilgi arama ve öğrenmek yerine, interneti fazlasıyla eğlence amacıyla kullanmaktadır. Bu durum internetin başında daha çok vakit geçirmeleri sonucunu doğurmaktadır. Sağlıksız internet kullanımı ilkokul öğrencilerinde, toplumsal ilişkilerde görülen bozulmalar, akademik başarılarında görülen düşmeler, bilgisayar başında çok fazla zaman geçirilmesinden kaynaklı kas ve iskelet sorunları, yeme ve uyku problemleri, fiziksel olarak hareketsizliğe bağlı obezite, göz ve görme problemlerine yol açmaktadır. Bu çalışmada, ilkokul öğrencilerinin internet kullanımı sonucunda karşılacağı problemler ve riskler değerlendirilmiş, çözüm önerileri sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği