UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.edu.2023-V18-05

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan eğitim, uzaktan eğitim uygulamaları, sınıf öğretmenleri

Özet

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilgiye erişim kolaylaşmış ve küreselleşme, toplumsal rekabetin artmasına yol açarak 21. yüzyıl bireylerinden beklenen nitelikleri değiştirmiştir. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmelerin eğitim alanında yaygın olarak kullanılır olmasını sağlamış uzaktan öğretim teknolojileri de web ağı sayesinde eğitim sistemi içerisinde kendine yer bulmuştur. Bu dönüşüm eğitim kavramının da yeni bir boyut kazanmasına neden olmuş, teknoloji eğitimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun bir yansıması da uzaktan eğitimin modern yöntemlerle yapılandırılmasında görülmüştür. Özellikle, yüksek sayıda nüfusa sahip olan ülkelerde, örgün eğitimle karşılanan eğitim talebindeki zorluklar, çeşitli yaklaşımların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 1800'lerin başlarına kadar uzanan uzaktan eğitim modeli, zaman ve mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırmayı, geniş bir kitlelere uygun fiyata eğitim vermeyi ve fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, uzaktan eğitim giderek daha yaygınlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Örgün eğitimi destekleme, yaşam boyu öğrenme, mesleki gelişim ve yüz yüze eğitim mümkün olmadığında önemli bir alternatif olarak ortaya çıkan uzaktan eğitim uygulamaları hakkında ülkemizde öğretmenler tarafından yapılan yeterli araştırma yoktur. Bu çalışmada, uzaktan eğitim uygulamalarının ilkokul öğrencileri ve sınıf öğretmenleri üzerine etkisinin incelenerek, olumlu ve olumsuz yanlar tartışılmış, önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-29

Sayı

Bölüm

İlköğretim Sınıf Öğretmenliği