HAZIR MALZEME VE İŞGÜCÜ SATIN ALAN MİCRO İŞLETMELERİN GENÇLERİN İSTİHDAMINA KATKISI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

  • Mehmet ÇOLAK Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Tahsin ÇETİN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  • Süleyman AKYAR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Micro- ??letmeler- ?stihdam- ??gücü- Haz?r- Malzeme- Mobilya- Sektörü.

Özet

Gelişen teknoloji marangoz atölyelerinin de yenilenmesini ihtiyaç olduğunu göstermiş olmakla birlikte; sermayesi olan işletmeler makine parkurlarını yenileyerek daha kaliteli ürünler çıkarmışlar ve çalışma hızlarını daha da artırmışlardır. Bu yenilik hızına ayak uyduramayan firmalar için sistem kendi içinde pazar oluşturmuş, yüksek maliyetli makineleri alan firmalara iş yaptırmak koşulu ile yenilenmeye aynı hızda ve kalitede ürünler yapmaya neden olmuştur. Bu sebeple micro (küçük) işletmeler tasarımlarını yaptıkları ürünlerin, üretim hattındaki işlemlerinden bazılarını başka firmalara yaptırarak hazır malzeme ve işgücü satın alarak faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Bu hazır malzeme ve iş gücü satın alma gençlere yönelik yeni istihdam oluşturma alanları açmaktadır. Bu çalışmada, micro (küçük) işletmelerin faaliyetlerinin sistem içerisindeki olumlu olumsuz yönleri avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak, nasıl sisteme dahil oldukları ve sistemin kendilerine ne getirdiği konusu etraflıca araştırılmıştır. Bu amaçla Denizli ilinde faaliyet gösteren micro işletmeler çalışmanın kapsam ve sınırlılığını oluşturmaktadır. İşletmelerin hazır malzeme ve işgücünden nasıl, ne kadar yararlandıkları tespit edilmiş, işletmeler dışarıda yaptırabilecekleri pek çok işi kendileri yapmakta fakat yetersiz kaldıklarında başkaca işletmelerden faydalanmaktadırlar. Mobilya sanayi açısından fason çalışmaların varlığı değerlendirilmiştir. Yeni mezun olmuş veya olacak gençlerin bu küçük işletmeler aracılığıyla tecrübe deneyim kazanması, istihdama dahil olması, üretime yönelik hamlelerde bulunması söz konusu mobilya sektörünün daha da gelişmesi adına olumlu sonuçlar oluşturabilecektir. Hazır malzeme alımının merdiven altı işletmelere yaradığını ve bu sebeple piyasada kalitesiz işlerin oluştuğunu, yatırım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle sermaye yatırımlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir. Mikro işletmelerce yapılan-yaptırılan fason çalışmalarda işletmelerin birbirini tanıması ile oluşan güven ortamının zedelenmediği, işletmelerin arasındaki iletişimin kuvvetli olması sebebiyle yapılan çalışmaların sonrasında da iyi ilişkilerin kurulduğu belirlenmiştir. Çalışmada sektörün sorunları sorulduğunda hammadde alımı yaptıkları işletmelerin istedikleri zamanlarda fiyat artışı yaptıkları fakat kendilerinin bu kadar kısa zamanda fiyat artışı yapamadıkları, ayrıca sektörün sorunlarının olduğunu ancak bağlı oldukları oda ve kuruluşların çözüm üretmedikleri ve ilgilenmedikleri aktarılmıştır. Bu tarz micro (küçük) işletmelere yapılacak teşvik ve destekler ile yeni mezun olmuş veya olacak gençlere istihdam oluşturması adına önemli bir katkı sağlayacağı önerilerimiz arasındadır.  

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler