İletişim

İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü
Beyazıt-İstanbul

Temel İletişim

Kutluk Kaan SÜMER

Destek İletişim

Kutluk Kağan SÜMER