Alan Editörleri

Baş Editör 

Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ

İngilizce Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Rusça Dil Editörleri 

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri 

Ayşe Karayazılı

Editörler: 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Tilda Deniz BAYKUZU (Trakya Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya BAŞARSLAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri KAVAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Asem Nauşabayeva HEKİMOĞLU (Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir Tümen SOMUNCUOĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman YORULMAZ (Mimar Sinan Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Mualla Uydu YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Selim İNANÇLI (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ (Sakarya Üniversitesi)

Dr. Muhsin KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Elif Özer (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr.Esma Torun Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Aleeddin Yalçynkaya (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim AKIŞ  (İstanbul Üniversitesi)

Doç.Dr. Akhtem Dzhelilov (Zaporizhzhya National University)

Doç. Dr.Leniyara Celilova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Ranetta Gaffarova (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç.Dr. Doç. Dr. Gulnar Seitvanieva (Tavriçeskiy Natsionalniy Universitet)

Doç.Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Crimean State Engineering Pedagogical University)

Doç. Dr. Tarkan Yazıcı (Mersin Üniversitesi)

Dr. Güllü KARANFİL (Komrat Devlet Üniversitesi)

Doç.Dr. Dr. Neşe IŞIK (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)