BATI VE AZERBAYCAN MAKAM KURULUŞLARINDAN FAYDALANARAK SERBEST VE ÖZGÜN BİR SENTEZ: ELEKBER ESGEROV’UN DANS MELODİLERİ

Yazarlar

  • Mahire GULIYEVA Ardahan Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2022-V15-05

Anahtar Kelimeler:

Dans- Halk Oyunları- Nefesli Müzik Enstrümanları- Melodi- Elekber Esgerov

Özet

Konuşma dili ortaya çıkmadan önce insanlar elleri, ayakları ve mimikleri ile anlaşmış, düşüncelerini birbirlerine aktarmış ve bugün dans denilen olgu doğmuştur. Yakın tarihlere kadar insanların bu konudaki yapıtları bir sanat özelliği taşımadığı için sanat olarak algılanmıyordu. Ama günümüzde dans artık bir sanat türü halini almıştır.

Çalışmada batı ve Azerbaycan halk oyunlarının eski tarihinde yapılan belgeler incelenmiş ve musiki ezgileri tahlil edilmiştir. Burada Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerinin gelenek ve törenlerine uygun olarak icra edilen dansları ve ezgileri incelenerek kuruluş özellikleri hakkında bilgiler sunulmuştur.

Çalışmada, dans sanatının tarihi ile Azerbaycan dans türleri incelenmiş, birkaç kadim Azerbaycan dansı hakkında bilgi verilmiş, Azerbaycan halkının sevilen ve yenilikçi sanatçısı, bestekâr Elekber Esgerov’un üflemeli (klarnet, balaban ve ney gibi) enstrümanlar için bestelediği dans melodilerinin notaları incelenmiş, dans sanatının geliştirilmesi ile ilgili farklı dönemlere bakış açısına yer verilmiştir.

Elekber Esgerov’un bestelerinin Azerbaycan devlet televizyonu arşivlerinden ve taş plaklardan bizzat notaya aldığım ve 2018 yılında yayınladığım kitap haricinde gerek Azerbaycan’da gerek yurt dışında şimdiye kadar bir çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden konu ile ilgili yazılı literatür bulunmamakta, çalışmamız tamamen özgün bir çalışma niteliğinde olup literatüre ilk kazınım olacaktır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Sayı

Bölüm

Müzik