KLASİK MÜZİK VOKAL REPERTUVARINDA DANS MÜZİĞİNİN KULLANIMI

Yazarlar

  • Güler DEMİROVA GYÖRFFY Ankara Üniversitesi
  • Demet GÜRHAN Ankara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2022-V15-06

Anahtar Kelimeler:

Klasik Vokal- Şan- Eşlik- Dans- Dans Müziği

Özet

Müzik insan hayatında her zaman yaşamının merkezinde olmuştur. Söz ve dans da ona eşlik ederek müziğin yoldaşlığını yapmıştır. İnsanoğlunun değişik ruh halleri danslarla ve halaylarla ifade edilmiştir; mutluluk, keder, coşku ve özel duygular… Aynı zamanda danslar müzik eşliğinde gerçekleşerek dans edenlerin hareket ve devinimlerinin ifadesini güçlendirmiştir.

Halk dansı müziği çalgı eşlikli veya eşliksiz, çoğunlukla ses eşliğinde sergilenir. Besteciler, eserler yaratırken - opera, senfonik yapıt, oda müziği, enstrümantal eserler - dans müziğine de yönelerek, eserlerinde dans veya yürüyüş hareketlerindeki havayı, karakteri, jestleri, elastikiyeti yansıtmaya çalışmışlardır.

İnsanlık tarihi boyunca müzik gelişimiyle birlikte bestecilerin yaratıcılıklarına yeni enstrümantal ve vokal formlar dahil olmuştur. Böylece besteciler dansı senfoni, opera, çalgılar için yapıtlarda kullanmakla birlikte vokal eserler yaratarak da dans müziğini yaşatmışlardır. Danslardan tanıdığımız vals, tarantella, bolero, menuet, polka, habanera, tango ve seguidilla v.b. türlerde şan eserleri yaratılmıştır.

Bu çalışmanın amacı; klasik müzik vokal repertuvarında dans müziğine kısa bir tarihsel bakış yaparak, dans müziğinin kullanımını örneklerle göstererek bir dinletiyle sunmaktır. Çalışmada kaynak tarama yöntemi kullanılarak dans müziğin kullanıldığı vokal repertuvar taranmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda gücünü halk müziğinden alarak geleceğin müzik kültürüne büyük katkı veren dans müziğinin klasik müzik vokal repertuvarında önemli yeri olduğu ve canlı, etkileyici formlarla devamlılık kazanarak yeni ezgiler doğduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31

Sayı

Bölüm

Sahne Sanatları