Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү сапатын иликтөө

Yazarlar

  • Gulmira Samatova Kırgızistan- Turkiye Manas Universitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V16-04

Anahtar Kelimeler:

Кыргызстан, кызмат көрсөтүү тармагы, коомдук тамактануу ишканалары, кызмат көрсөтүү сапаты

Özet

Кызмат көрсөтүү тармагы өлкөнүн өнүгүү деңгээлинин бирден бир маанилүү көрсөткүчү болуу менен бирге өлкө экономикасынын маанилүү тармактарынын бири жана жыл сайын белгилүү бир темп менен өсүп, ички дүң продукциядагы үлүшү жогорулап баратат. Калктын кирешелеринин өсүшү, республикада туризм тармагынын өнүгүшү, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген туристтердин санынын көбөйүшү, мамлекеттин көчмөндөрдүн дүйнөлүк маданият борборуна айланышы, кызмат көрсөтүү  тармактарынын анын ичинде коомдук тамактануу  ишканаларынын өнүгүшү учурдун талабы болууда. Ушундан улам, коомдук тамактануу системасындагы ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу, заманбап дүйнөлүк стандардарттарга жараша ующтуруу жана башкаруу, тамак-аш коопсуздугу жана жогорку деңгээлдеги тейлөө менен камсыздандырууга багытталган иш аракеттерди иштеп чыгуу керектелет. Бул багытта бул макалада Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу ишканаларга  жүргүзүлгөн сурамжылоого таянып, кызмат корсотуу  иш-аракеттеринин талдоо каралды

İndir

Yayınlanmış

2023-10-24

Sayı

Bölüm

Turizm