GÜZEL SANATLAR LİSESİ PİYANO KİTAPLARININ NÜANS KULLANMA DURUMLARINA YÖNELİK İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Tarkan Yazıcı Mersin Üniversitesi
  • Anzel SAVAŞ Mersin Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V16-05

Anahtar Kelimeler:

Güzel Sanatlar Lisesi Kitabı- Piyano Ders Kİtapları- Nüans Kullanımı

Özet

Duyguların konuşmalara yansımasında olduğu gibi müzik alanında da farklı ifadelerin, müziğin karakterini ve hissettirdiği duyguyu etkilediği bilinmektedir. Müziğe anlam kazandıran ve oldukça büyük etki oluşturan bu yorumlama ifadelerinin müzik dilinde gösterimleri mevcuttur. Bu çalışma güzel sanatlar lisesi piyano ders kitaplarının nüans terimlerini kullanımlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırmada ülkemizde mesleki müzik eğitimi açısından önemli bir yere sahip olan ve piyano çalgısının zorunlu çalgı olduğu güzel sanatlar lisesi piyano ders kitaplarında bulunan nüans işaretlerinin kullanılmış olma durumları incelenmiş, incelenen durumlar doğrultusunda çeşitli bulgulara ulaşılmış, ulaşılan bulgular doğrultusunda öneriler sunulmuştur.  Betimsel olarak tasarlanan bu araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada güzel sanatlar lisesinde kullanılan piyano ders kitapları (9,10,11,12. Sınıf) incelenmiştir. Ortaya çıkan veriler alt problemlere göre sıralanıp bulgular bölümünde sunulmuştur. Bu bulgulara göre nüans terimlerinin müzik formlarına göre kullanılma durumları ayırt edilmiş, etütlerde oldukça düşük oranda (%22), eserlerde ise büyük oranda (%91,7) yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Sonuç olarak kitaplarda nüans kullanımının genel kabul görenden biraz daha geç başladığı ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarından yola çıkarak hazırlanacak olan yeni piyano ders kitaplarında nüans kullanımlarına daha erken başlanılması ve daha renkli seçenekler sunulması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-24

Sayı

Bölüm

Müzik