CEMALEDDİN EL-KASIMİ’NİN İLMİ KİŞİLİĞİ

Yazarlar

  • Gökçen Kalkan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V16-06

Anahtar Kelimeler:

Cemaleddı̇n el-Kasımı̇, Kasımi’nin ilmi kişiliği, Kasımi’nin hayatı

Özet

Cemaleddin el-Kasımi yaşadığı dönemin temel problemleri doğrultusunda fikri örgüsünü gerçekleştirmiş bir kimliğe sahiptir. Kasımi, 49 yıllık ömründe hem ortaya koyduğu eserler hem de yetiştirdiği öğrenciler açısından parlak bir ilmi hayat sürmüştür. Islahatçı düşüncenin 20. yüzyıldaki önde gelen isimlerinden biri olan Cemaleddin el-Kasımi'nin en önemli eseri Mehasinü't-Te'vil'dir. Bu eser, onun tefsir ilmi bağlamında en seçkin eserlerinden biridir. Öte yandan, ahlakı ve kişiliği açısından hem yakın çevresinde hem de ait olduğu bilim muhitlerinde derin izler bırakmıştır. Hayatı boyunca mensubu bulunduğu topluma faydalı olmaya çalışan ve bu uğurda insanların eleştirilerine kulak asmayan, düşmanlarının bile saygı ve takdirini kazanan, örnek bir insandır. 1914 yılında Şam'da vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-24

Sayı

Bölüm

İlahiyat