FERİT HİLMİ ATREK İN ŞARKI (LİED) SANATINA YAKLAŞIMI

Yazarlar

  • Demet GÜRHAN Ankara Üniversitesi
  • Güler DEMİROVA GYÖRFFY Ankara Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V17-01

Anahtar Kelimeler:

Çağdaş Türk Müziği- Şan- Lied- Piyano Eşlik- Türk Şarkı Sanatı Bestecileri- Şarkı Formu- Vokal Yaratıcılık

Özet

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşunda Türk Beşleriyle başlayan Çağdaş Türk Müziği akımının açtığı yoldan devam eden bestecilerimizden biri olan Ferit Hilmi Atrek (1903-2006), okul müziği eğitiminin yanı sıra özellikle Türk şarkı sanatına yoğunlaşarak bu alana çok sayıda eser kazandırmıştır.

Bestecinin yaratıcılığı ile ilgili çalışmalar oldukça azdır. Ne yazık ki besteci hakkında yeterli bilgi ve kaynak da bulunmamaktadır.  Bu çalışmanın amacı; Ferit Hilmi Atrek’in “Piyano Eşliği ile Şarkılar ve Halk Türküleri  “Lied” ler” kitabı kapsamında, bestecinin Türk şarkı sanatına katkısını ortaya koymak, bestecinin şan yaratıcılığındaki şarkıların dokunduğu konuları, karakterleri, duygu yelpazesini, biçimlerini, şan-piyano ilişkilerini incelemek ve ayrıca seçilmiş 5 şarkı örneğini dinleti ile sunmaktır. Araştırmada kaynak tarama yöntemi kullanılarak -amaçlar doğrultusunda- bestecinin şan yaratıcılığı hakkındaki araştırmalara ulaşmaya ve bu araştırmaları incelemeye çalışılmıştır.

Sonuç olarak; Ferit Hilmi Atrek’in Türk şarkı türüne oldukça önem verdiği ve bu alana eserler kazandırarak büyük katkı sağladığı görülmüştür. Bu nedenle bestecinin vokal eserlerinin şan repertuvarında kullanılmasına önem verilmesi önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Sayı

Bölüm

Müzik