TÜRK HALK OYUNLARI VE MESLEK İLİŞKİSİ

Yazarlar

  • Merve YALÇINKAYA AKKAYA Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü
  • Kerem Cenk YILMAZ Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V17-04

Anahtar Kelimeler:

Türk halk dansları- Meslek- Kariyer- İş

Özet

Türk halk dansları, geleneksel yaşam içerisinde düğün, kına, asker uğurlama gibi sosyal alanlarda tekrarlama pratikleri ile aktarılan kültürel unsurlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Atatürk’ün modernleşme ve batılılaşma politikaları çerçevesinde halk dansları, yeni Türkiye’de ulusal bir kimlik oluşturma görevi ile Halk Evleri ve Köy Enstitüleri gibi kurumlarda yer almıştır. Bu dönemde halk danslarının gelecekteki sunuş biçimlerini etkileyecek bir dizi gelişmeler yaşanmıştır. Yapı Kredi Bankası tarafından kurulan Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi’nin festival ve yarışmalardaki faaliyetleri, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun kurulması, Türk Halk Oyunları bölümlerinin kurulması ve 2000’li yılların başlarında Sultans of The Dance adlı grubun gösterileri, turizm sektörü halk dansları alanını etkileyen gelişmeler olarak öne çıkmaktadır. Halk dansları alanı, bu gelişmeler ışığında meslek ile arasında bir bağ kurmuştur.

Meslek, bireylerin belirli bir alanda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri kullanarak gerçekleştirdikleri düzenli iş veya faaliyetlerdir. Genellikle belirli bir uzmanlık alanı etrafında şekillenir ve kültürel farklılıklar, sektörel değişkenlikler ve zaman içindeki evrim gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Meslek sahipleri, zaman içinde deneyim kazanarak ve belirli bir kariyer gelişim yolu izleyerek mesleklerinde ilerleme sağlar.

Bir meslek genellikle belirli bir toplumda tanınan ve kabul gören bir statüyü ifade eder. Halk dansları toplumun sevdiği, saygı duyduğu bir olgudur ve kültürel aktarımda bir araçtır. Bundan dolayı toplumda meslek olarak ilişkilendirilmesi bakımından dezavantajlı bir konumdadır ve toplum için meslek ve halk danslarını ilişkilendirmek, bir statüye koymak zor olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı halk dansları ve meslek arasındaki ilişkiyi alanda yaşanan gelişmeler ışığında ortaya koymaktır. Çalışma alanın gelişmelerini izlemeye olanak sağlaması, özellikle halk dansları ile ilgili meslek sahiplerinin, halk dansları geleneğiyle nasıl etkileşime girdiklerini ve bu geleneği nasıl sürdürdüklerini anlamak bakımından önemlidir. Çalışmada literatür taraması yapılarak meslek kavramının teorik çerçevesi çizilip kavramsal alt yapı oluşturulmuştur. Türk halk dansları ve meslek kavramı alandaki gelişmeler ile ilişkilendirilip, yazarların alanda katılımcı gözlem ile elde ettikleri deneyimler ile yorumlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Sayı

Bölüm

Sahne Sanatları