HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN MÜZİK EĞİTİMLERİNDE ORFF VE ULWİLA YAKLAŞIMLARI

Yazarlar

  • Cem İNCESU Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
  • H. Seval KÖSE Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V17-03

Anahtar Kelimeler:

Hafif düzeyde zihinsel engelli bireyler- müzik eğitimi- Orff- özel eğitim- Ulwila

Özet

Bu çalışmada hafif düzeyde zihinsel engelli özel gereksinimli bireylerin müzik eğitimleri için uygulanan, Orff ve Ulwila yaklaşımları incelenmiştir. Araştırmanın amacı hafif düzeyde zihinsel engelli özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde Orff ve Ulwila yaklaşımlarının kullanılması ve /veya uygulamalar sırasında etkilerin, karşılaşılan sorunların durum tespitinin yapılmasıdır. Çalışma bu kapsam ve amaç doğrultusunda ulaşılacak bilimsel sonuçları ile alanına katkı yapacak öneme sahiptir. Araştırmanın yönteminde, sistematik derleme modeli kullanılmıştır. Veriler problem kapsamında olan basılı ve elektronik kaynaklar (kitap, dergi, tez v.b) yoluyla elde edilmiştir. Veriler, betimsel içerik analizi yoluyla işlenmiştir. Betimsel analiz tekniği ile çözümlenmesi yoluyla ulaşılan bulgular alt problem sırasıyla yer almaktadır. Araştırmanın sonuç tartışma ve öneriler kısmında, Orff ve Ulwila yaklaşımlarının hafif düzeyde zihinsel engelli özel gereksinimli öğrenciler üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Sayı

Bölüm

Müzik