TÜRK HALK OYUNLARININ SİNEMATİK DİLİ; “BİTMEYEN YOL” FİLMİNDEKİ GÖRSEL VE ANLAMSAL UNSURLARIN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Kadir KAYHALAK
  • Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2023-V17-05

Anahtar Kelimeler:

Türk Halk Oyunları- Sinema- Sinema Dili- Bitmeyen Yol- Tahlil

Özet

Sinema dili, film yapımcılarının anlam ve duyguları görsel ve işitsel öğeler aracılığıyla aktarmak için kullandıkları teknik ve yöntemleri ifade etmektedir. Bu öğeler arasında kamera açıları, ışıklandırma, ses efektleri, müzik, diyalog ve düzenleme yer almaktadır. Türk halk oyunları da sinema dilinin her boyutu ile yansıtılabileceği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Türk halk oyunları, Türk geleneksel yaşam biçimlerini yansıtması, Türk kültürünün zenginliğini ortaya koyması bakımından filmlere anlamsal renk ve hareketlilik katmaktadır.  Bunun yanı sıra Türk halk oyunlarının filmlere, kostüm, koreografi, müzik, mekân, duygusal anlam, sembolizm gibi alanlarda da bir artı değer kattığı görülmektedir. Dolayısı ile Türk halk oyunlarının sergilendiği filmlerin akademik düzeyde incelenmesi hem sinemanın geliştirilmesinde hem de Türk halk oyunlarının öneminin ortaya konulabilmesinde katkı sağlayabilir. Bu çalışma bu amaç doğrultusunda 1960'lı yılların tarihi Türk sinemalarından birisi olan “Bitmeyen Yol” filmi görsel ve anlamsal unsurlar açısından incelenecektir.

Bu çalışma temelde iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki seçilen filmdeki görsel unsurların incelendiği bölüm olup bu bölümde kostüm, koreografi, müzik, mekân bağlamında tahlil yapılacaktır. İkinci bölümde ise seçilen filmdeki anlamsal unsurlar incelenecek olup bu bölümde tarihsel ve kültürel bağlam, duygusal anlam, sembolizm bağlamında tahlil yapılacaktır. Çalışmanın tezi; “Bitmeyen Yol” adlı sinema filminin sinematik unsurlar bakımından oldukça zengin olduğu ve bu yönü ile de Türk halk oyunlarının tanıtımında önemli bir yapıt olduğudur.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31

Sayı

Bölüm

Sahne Sanatları