MACARİSTAN YEREL YÖNETİMLERİNİN YAPISI VE YÖNETİMLER ARASI MALİ İLİŞKİLERİ

Yazarlar

  • Yasemin YILDIRIM Ordu Üniversitesi
  • Selçuk BALI Giresun Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2017-V6-01

Anahtar Kelimeler:

Macaristan- Yerel Yönetimler- Gelir ve Hizmet Bölüşümü

Özet

Geçmişten günümüze gerek sosyo-ekonomik gerekse siyasi anlamda yaşadığı değişimlerle Macaristan, Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Serbest piyasa ekonomisine 1989’da geçilmesiyle birlikte ülkenin finansal ve yönetsel yapısı yeniden şekillenmiştir. Yerel Yönetimler Yasası 1990’da çıkarılmış ve belediyeler, özerk bir yapı olarak yerel yönetim sisteminin temel unsuru haline gelmiştir. Çalışmada özellikle yerel yönetimlerin hizmetleri ve bu hizmetlerin karşılanmasına yönelik mali durumları ele alınmıştır. Yerel yönetimlerin özerkliği konusunda hala tartışmalar bulunmaktadır. Çünkü mali kararlarda merkezi yönetimin belirlemiş olduğu limitlerin dışına çıkamamakta ve vermek zorunda oldukları hizmetlerin finansmanı için özgelirleri yetersiz kalmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler