TÜRKİYE'DE UYGULANAN KAFKAS HALK DANSLARININ “ESKİ VE YENİ DANSLAR” TANIMLANMASIYLA YENİDEN TESPİT EDİLMESİ

(KARS VE IĞDIR ÖRNEĞİ)

Yazarlar

  • Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU Sakarya Üniversitesi
  • Aziz Ali ELYAĞUTU Okan Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.eus.2021-V14-02

Anahtar Kelimeler:

Eski ve Yeni Danslar- Kafkas- Halk Dansları- Kars- Iğdır

Özet

 

Bu çalışma 2016-2017 yılları arasında yapılmış ve III. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresinde sunulmuş olan “Kafkas Halk Dansları Gerçekleri Belirleme Ve Tanımlama Araştırması ve Türkiye Coğrafyası’nda Uygulanan Kafkas Dansları” adlı araştırma sonucunda ortaya çıkan veriler üzerine yapılmıştır. Araştırma sonucunda 27 adet sonuç bulgusu tanımlanmıştır. Bu bulgulardan bir tanesi de “Eski ve Yeni Danslar” ifadeleridir. “Araştırmada görülmüştür ki, özellikle Azerbaycan kökenli kadim dansların günümüze ulaşmış olanları ve bu dansların uygulamaları oldukça azdır. Bu yörelerde, “yazma dansların” diğer yörelere göre daha fazla uygulandığı tespit edilmiştir. Eski ve Yeni Danslar tanımlaması ve bu yeni dansların uygulanması da, diğer yöreler göre oldukça yoğundur.

Kafkas Halk Dansları ve bu kültürün göç yolu ile ulaştığı yerlerde yaşayan ve uygulanan danslar evreninde de günümüzde değişimler gözlenmiştir. Bu nedenlerle, Türkiye, Kafkasya, Trans Kafkasya everenlerinde bir kültürel ozmos, difüzyon, etkileşim, değişim ve yeniden oluşum gibi süreçlerin yeni bir bakış açısı ile tanımlanması, alandaki güncel icraların otantizm tutuculuğu ile değersizleştirilmeden tespit edilmesinin yaşayan kültürün de korunması bakımından önemli olacağını düşünmekteyiz.

Makale, Kafkas Halk Dansları bağlamında, Kars, Iğdır İlleri ve çevresinde uygulanan dansları kapsayacaktır. Çalışmanın metodolojisi, alan araştırması, alanda konu ile ilgili kişiler ile görüşmelere ve gözlem yöntemlerine dayanmaktadır.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-09-06

Sayı

Bölüm

Makaleler