1960-2020 Yılları Arası Türkiye'de İhracat ve Ekonomik Büyüme Arası Nedensellik İlişkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.04

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik büyüme- İhracat- Granger nedensellik- VAR

Özet

Çalışmamızda 1960-2020 yılları arasında Türkiye'de ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Öncelikle serilerin doğal logaritmik değerleri alınarak serinin birim kök içerip içermediği doğrulanmış ve serilerin düzey değerlerinde durağan olmadığı, birinci farklarında serilerin durağan olduğu tespit edilmiştir.  Analizin devamında VAR modeli kurularak en uygun gecikme uzunluğu kontrol edilmiş ve AIC kriteri baz alınarak 4’ncü gecikmenin en uygun gecikme olduğu tespit edilmiştir.  Sonraki aşamada otokorolasyon sorunu olup olmadığına bakılmış, normal dağılım sağladığı ve serilerde otokorolasyon olmadığı, normal dağıldığı görülmüştür. Son aşamada VAR Granger Nedensellik / Block Dışsallık WALD testi uygulanmıştır ve analiz sonucunda ekonomik büyümeden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

Maliye