Din ve Kadın İlişkisinin Din Sosyolojisi Açısından İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2022.V45-09

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal Cinsiyet- Din- Kadın- Din Sosyolojisi

Özet

Toplumsal değişim, sosyal anlamda her toplumda yaşanan bir gerçekliktir. Toplumsal değişimin yaşandığı en önemli alanlardan biri de kadınların dini yaşantı ve tutumlarıdır. Bu değişim ülkemizin bir geçiş toplumu özelliği göstermesinden dolayı sancılı bir süreç olarak geçmektedir. Toplumumuz hem modernitenin hem de geleneksel olanın çatıştığı bir alan haline gelmiştir. Kadın meselesine birçok yönden ve birçok alanda inceleme konusu edilebilmektedir. Ancak bu çalışmada, kadının toplumsal, siyasal, ekonomik yaşamda karşılaştığı ilişki tarzları, kadın ve erkek rolleri üzerinde dinin ve geleneğin etkisi ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırmamızda ise bunun karşı tarafında, değişen sosyo-kültürel ve ekonomik şartların dini algılar ve yaşayışlar üzerindeki dönüştürücü etkisi yer almaktadır. Bu çalışmada değişen toplumsal şartlara göre kadınların dini inanç ve sosyolojisi açısından davranışlarını incelemeye çalıştık. Sonuç olarak kadın dindarlığı, kadınların dini düşünüş, yaşayış ve tutumunun somutlaştığı bir olgudur. Kapalı veya açık her toplum sosyal değişmeden etkilenmektedir. Kadın dindarlığı da modern yaşantının etkilerini hissetmekle birlikte geleneksel değerleri de korumaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-11-15

Sayı

Bölüm

Sosyoloji