Hizmet İşletmelerinde İşte Varol(a)mama

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.03

Anahtar Kelimeler:

Çalışma yaşamında fiziksel- ruhsal ve örgütsel alarmlar- Devamsızlık- İşte varol(a)mama

Özet

Bireyler yaşamının büyük bir kısmını iş yerlerinde geçirmektedir. Günümüzdeki örgütlerin daha az kişi ile daha fazla iş başarmaya çalışması, daha yalın sistemler ve daha fazla verimlilik oluşturmayı hedeflemesi, fiziksel ve ruhsal sağlığın daha fazla bozulmasına aracı olabilmektedir. Örneğin; alınamayan izinler, yerlerine birini bulamama durumları, hasta iken işe gelme davranışlarını tetiklemeye başlamıştır. Ayrıca geçmişte işe devamlılığında bir performans kriteri olarak gösterilmesi ve hala birçok örgütte de bu kriterin performansta yerini korumaya devam etmesi iş görenler açısından işe devamlılığı zorunlu kılmaktadır. Örgütlerde performans baskısı, örgütsel veya kişisel faktörler işe devamsızlıktan çok; işte var olmayı ve bu yolla verimli ve üretken olmayı engellemektedir. Hastalık ya da psikolojik sebeplerle izin kullanması gereken iş görenlerdeki bu olgu işte varol(a)mama olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızda; literatürde işte varol(a)mama olgusu için bugüne kadar ilişkilendirilmiş faktörler, öneriler gözden geçirilmiş ve ayrıntılara bakılarak; işte varol(a)mama olgusunun kişisel, örgütsel, ruhsal ve işe yönelik davranışsal bağlantılarına yer verilmek amaçlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

İşletme