İşitme Engelli Çocukların Pedagojik Sınıflandırması

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.07

Anahtar Kelimeler:

Pedagojik sınıflandırma- işitme bozukluğu- zihinsel gelişim- pedagojik süreç- gelişim ortamı- koklear implant

Özet

Bu araştırmanın amacı, özel okul öncesi ve okul eğitim kurumlarında işitme engelli çocukların öğrenme sürecinin organizasyonunun özelliklerini açıklamak ve farklı bir bakış açısı geliştirmektir. Araştırmacılar, işitme engelli çocuklarla metodolojik çalışmanın organizasyonunun, öğretmenin ve konuşma terapistinin yetkinliğini, koşullarını, deneyimini, profesyonelliğini, özelliklerini ve eğitimcilerin profesyonelliklerine karşı tutumunu dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır. İşitme kaybının nedenlerini belirlemek için çocukta işitme kaybına neden olan kalıtsal faktörlerin yanı sıra hamilelik, doğum ve doğumdan sonraki ilk bir yıl boyunca çocuğu etkileyen faktörler de dikkatle incelenmelidir. İşitme engelli çocukların psiko-pedagojik özelliklerini derlerken işitme kavramlarını ayırt edebilmek için çocukların sınıflandırılmasına bakılması önerilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

Psikoloji