Temel Eğitim Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.17740/eas.soc.2023.V46.08

Anahtar Kelimeler:

İstenmeyen davranışlar- Öğretmen- Öğrenci

Özet

Sınıf içinde karşılaşılan istenmeyen öğrenci davranışlarının belirlenmesi ve bu davranışlara karşı uygun yaklaşım sergilenmesi ve önlemlerin alınması eğitim-öğretim ortamını, öğretmeni, öğrenciyi ve okuldaki birçok durumu etkilemektedir. Yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 14 kadın 11 erkek toplam 25 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin görüşleri belirlendikten sonra tema ve kodlara ayrılarak içerik analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf içerisinde karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışları incelenip, değerlendirilerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-01-15

Sayı

Bölüm

Eğitim